Поезија настаје – Poetry Originating

Огледало


Војислав Карановић
Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 212343308

Објављено у едицији „Огледало“, двојезично издање књиге песама Војислава Карановића под називом „Поезија настаје – Poetry Originating”, као репрезентативан избор из поезије нашег савременог песника, од његове прве до последње песничке збирке, садржи 150 песама на српском и на енглеском језику, у преводу Драгана Пурешића.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content