ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

27.04.2020. у 13:00 h

На основу Уредбе Владе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС” број 31/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС” број 31/2020, 36/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 447/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020), Закључка Владе 05 број 53-3259 („Сл. гласник РС” број 58/2020), Препоруке Министарства културе и информисања упућене установама заштите културног наслеђа број 112-01-138/2020-07 од 21. 04. 2020, као и на основу других аката Владе Републике Србије и других надлежних органа донетих за време проглашеног ванредног стања, обавештавају се корисници да ће читаонице Народне библиотеке Србије почети да раде од 27. априла 2020. године. Рад ће бити организован под измењеним условима и уз придржавање свих епидемиолошких мера и строгих мера социјалног дистанцирања.

Рад са корисницима подразумева рад у простору Библиотеке на следећи начин:
1. придржавање највиших хигијенских стандарда у смислу постављања дезобаријера на све улазе, као и средстава за дезинфекцију руку, употребе заштитних маски и рукавица (корисници су дужни да сами обезбеде заштитну опрему, док заштитну опрему за библиотекаре обезбеђује послодавац);
2. истицање упутстава за одржавање хигијене на видним местима у корисничком делу зграде;
3. одржавање ограниченог броја корисника и ограниченог броја запослених у читаоницама и канцеларијама како би се смањио физички контакт и одржао прописани размак од 2 метра између корисника и запослених, као и корисника међу собом;
4. радно време Библиотеке за кориснике је од понедељка до петка од 9 до 16 сати;
5. број особа које у истом временском периоду могу да бораве у читаоници ограничен је на 20;
6. процедура наручивања библиотечко-информационе грађе и извора обављаће се на следећи начин: корисници захтеве треба да доставе унапред, на имејл адресу pitajtebibliotekara@nb.rs; преглед захтева обављаће библиотекари и информатори који ће припремати листе наруџбина и достављати их Одељењу за чување и приступ фондовима, који ће наручену грађу издвајати и достављати у читаонице; корисници ће на исту имејл адресу моћи да закажу време доласка у Библиотеку ради коришћења грађе. Максималан број јединица грађе које се могу наручити у једном дану биће ограничен на 5; у случају потребе, корисник ће исту грађу моћи да користи и наредних дана, уз претходно заказивање термина доласка у Библиотеку;
7. приликом враћања грађе корисник ће остављати грађу на означено место на пулту, а након сваког враћања грађе пулт ће бити дезинфикован;
8. враћена грађа коју је корисник одложио одвозиће се у претходно припремљен простор – издвојену просторију за карантин; са овом грађом поступаће се у складу са препорукама Одељења за конзервацију и рестаурацију;
9. корисницима ће на захтев бити омогућене и услуге умножавања грађе; овакав вид захтева потребно је посебно назначити приликом наручивања грађе; умножена грађа моћи ће да се преузме у унапред договореном термину.

Обавештавамо кориснике и да је Завод за биоциде претходних дана обавио дезинфекцију зграде Народне библиотеке Србије.
Народна библиотека Србије ће, као и до сада, наставити да прати и придржава се свих упутстава и мера које прописује Влада Реублике Србије и други надлежни органи, и у складу са тим утврђиваће и измене у начину организације рада.


УПРАВА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content