Непослушност

Ризом

Приредили Петар Бојанић и Сњежана Пријић-Самаржија

Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 186231308

Питање грађанске непослушности представља једно од најважнијих питања сваког политичког поретка, а данас је то посебно актуелно питање. Сведоци смо протеста у целом свету, а у земљама које су настале на подручју бивше Југославије и које су на путу промена од ауторитарних режима ка демократији, протести су све чешћи израз грађанског незадовољства.

НБС је организовала циклус предавања под називом Непослушност, на основу којих је објављен зборник текстова које су приредили Сњежана Пријић-Самаржија и Петар Бојанић. Текстови испитују (моралну) оправданост грађанске непослушности, услове класификације чина и обележја грађанске непослушности која се разликују од других облика легалног протеста и револуционарне акције, као и организованог насилног отпора и тероризма. Разматрана је и важност грађанске непослушности као симптома дефицита демократије, као и разлика између грађанске непослушности и криминала. Основни покретач понуђених тема састојао се у пропитивању ваљаности постојећих облика политичког активизма везаних за грађанску непослушност, те какви би облици непослушности требало да се јављају како би и даље били у току с настајућим политичким и друштвеним променама који у великој мери зависе од нових видова комуникације.

Аутори текстова су Сњежана Пријић-Самаржија, Петар Бојанић, Сања Тодоровић, Елвио Бакарини, Драго Роксандић, Сања Милутиновић, Иван Младеновић, Филип Ковачевић, Предраг Крстић, Хајрудин Хромаџић и Никола Петковић.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content