Наука о информацијама

Б плус

Ив-Франсоа Ле Коадик

Clio и Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 126354956

Убрзан технолошки развој помера границу науке о информацијама из папирнате у дигиталну сферу. Тема књиге је измењена улога запослених у информационом сектору (издавача, књижара, библиотекара, документариста, конзерватора…), дакле свих оних који се баве стварањем, складиштењем, коришћењем информација и комуникацијом. Њихов посао све више је везан за информације, а све мање за књиге, документ, сам објекат.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content