Наши дани

Посебна издања

Фототипско издање

Наташа Јовановић
Београд: Народна библиотека Србије, 2021. 

COBISS.SR-ID: 55437321

Рукописни лист Наши дани излазио је под будним оком логорских власти у немачком заробљеничком логору Сталаг XVII Б (Кремс, данашња Аустрија), од марта 1942. до фебруара/марта 1945. године. Покренули су га заробљени припадници Војске Краљевине Југославије, на челу са Матом Милошевићем као уредником листа.  Његова посебна вредност се огледа у томе што у његовом стварању нису учествовали само интелектуалци и људи вични перу (попут сликара Петра Лубарде, вајара Ђорђа Костића, педагога, композитора и сликара Ванђела Бадулија. и др.), већ је највећи део сарадника управо потицао из реда „обичних људи”, које су мука и околности „натерали” да се опробају у писању, сликању и другим вештинама.
 
Насловна страна сваког броја тематски је осмишљена или инспирисана мотивима из свакодневног живота у логору. У самом листу готово да нема странице без неког цртежа, стрип-шале, карикатуре, вињете, орнамента, минијатуре… Лист је садржински доносио и вести о културно-уметничким и спортским активностима у логору, прозне и поетске радове, филозофске текстове, верске поуке, практичне и медицинске савете, написе о музици и уметности, огласе и некрологе, хумористичко-сатиричне и енигматске прилоге.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content