Народне игре. III књига

Библиотека посебних фондова

Скупиле и описале: Љубица и Даница С. Јанковић
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 255067916

Народна библиотека Србије објавила је репринт издање трећег тома Народних игара, капиталног дела сестара Јанковић из области етнокореологије.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content