Међународни стандардни библиографски опис (ISBD): уводно обједињено издање

Савремена библиотека

превела са енглеског Ана Савић

Народна библиотека Србије, 2009.

COBISS.SR-ID: 169574924

На Конгресу IFLA-е, у Берлину 2003, формирана је Студијска група за ревизију стандарда која је дошла до закључка да је интегрисање свих ISBD приручника изводљиво.

Тако је 2007. године објављен Међународни стандардни библиографски опис (ISBD): уводно обједињено издање, публикација која је у преводу сада доступна и стручњацима у Србији. Њена основна сврха је у прописивању одредаба компатибилне дескриптивне каталогизације у целом свету како би се олакшала међународна размена библиографских записа између националних библиографских агенција, као и у оквиру међународне библиотечко-информационе заједнице. Обједињени ИСБД треба да служи као стандард за опис свих врста објављене библиотечке грађе и да олакша опис извора који поседују карактеристике више различитих формата. Уз то, формат одвојених листова и вишеструке пагинације ове публикације омогућава његово ажурирање и усклађивање са променама које ће свакако уследити.

Овај Стандард је незаобилазан приручник у свим библиотекама, за све стручњаке који се баве каталогизацијом, библиографијом и базама података, а може бити занимљив и за кориснике библиографских информација.

Весна Ињац

Погледајте и Подручје 0: облик садржаја и врста медија (превела са енглеског Ана Савић) PDF

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content