РАСПОРЕД ЧИТАОНИЦА

I СПРАТ

ЦЕНТРАЛНА ЧИТАОНИЦА

281 корисничко место
Oзнака Ц

Kористе се књиге из општег
фонда

ЧИТАОНИЦА ПЕРИОДИКЕ

54 корисничка места
ознака П
10 рачунара

Користе се часописи и новине из
општег фонда

ЧИТАОНИЦА РЕФЕРЕНТНЕ ЗБИРКЕ

54 корисничка места
ознака Р
10 рачунара

Користе се приручници и књиге из општег фонда

ЕЛЕКТРОНСКА
ЧИТАОНИЦА

46 корисничких места
ознака Е
46 рачунара

Рачунари се користе за
претраживање ел. каталога и
других извора информација

ЧИТАОНИЦА АРХЕОГРАФСКОГ ОДЕЉЕЊА

Користе се:
рукописне књиге, инкунабуле и старе
српске штампане књиге (XV–XVII века) или
њихове копије, збирке секундарних
археографских извора и приручна литературу.

Уписни пулт

ГАЛЕРИЈА

ЧИТАОНИЦА ПОСЕБНИХ ФОНДОВА

37 корисничких места
Oзнака ПФ
10 рачунара

Користи се књижна и некњижна грађа из
посебних збирки

НАУЧНА ЧИТАОНИЦА

30 корисничких места
Oзнака Н
10 рачунара

Kористе се књиге, часописи и новине из општег
фонда

ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗА
БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ
НАУКЕ

31 корисничко место
Oзнака БФ
10 рачунара

Користи се литература из области
библиотекарства и информационих наука

ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗВАНИЧНИХ
ПУБЛИКАЦИЈА И ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ
ОБЛАСТИ ПРАВА

12 корисничких места
Oзнака ПБ
10 рачунара

Kористе се званичне публикације, литература
из области права и њему сродних наука, и базе
података вaжећих прописа

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ЧИТАОНИЦА

52 корисничка места
Oзнака ММ
52 рачунара

Користе се сви мрежни сервиси, као и електронске
публикације

КАРТОГРАФСКА ЧИТАОНИЦА

ЧИТАОНИЦА ЗА ОСОБЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У ЧИТАЊУ

Користи се грађа на Брајевом писму,
електронска и аудио издања, сви мрежни сервиси,
као и опрема за репродукцију аудио и електронских
извора за особе са потешкоћама у читању

МУЗИЧКА ЧИТАОНИЦА

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content