La Péninsule Balkanique

Остала издања

Јован Цвијић

Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 210923788

Стотињак година по објављивању француског оригинала и нешто мање од објављивање првог српског издања, Народна библиотека је пре две године објавила култну књигу Балканско полуострво Јована Цвијића, првокласну антропогеографску студију, која, по речима проф. др Душана Батаковића, друштвену односно људску географију неосетно уводи у политичку географију, и у којој Цвијић обрађује све значајније видове међуодноса географске средине са духовном и материјалном културом на Балкану.

Сада је објављено француско, оригинално издање ове књиге, обогаћено, попут претходног, српског издања, пропратном студијом проф. др Душана Батаковића, овога пута на француском језику.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content