КУПОВИНА ПУБЛИКЦИЈА ЗА ФОНДОВЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

13.02.2020. у 10:00 h

Осим публикацијама набављеним путем поклона и размене, Народна библиотека Србије је своје фондове обогатила и куповином 1.219 јединице старе и ретке грађе.


Куповину публикација за фонд финансирају Министарство културе Републике Србије и Народна библиотека Србије. Највеће проблеме при куповини публикација за фонд стварала је примена Закона о јавним набавкама, који налаже да се и библиотечко-информациона грађа и извори купују преко јавних набавки. Примена овог закона на куповину старе и ретке грађе не само да је отежала, него је у многим случајевима потпуно онемогућила куповину посебно вредних и раритетних јединица за реституцију националног фонда.


Ове године се, нажалост, у потпуности показала и неодрживост куповине новообјављених публикација путем јавних набавки, на коју већ годинама указује библиотекарска струка.


Овогодишње искуство са изузетно отежаном, неблаговеремено и непотпуно извршеном јавном набавком књига и периодике за размену са иностраним библиотекама, као и неуспелом јавном набавком сербике и стране књиге, јасно показује да јавне набавке онемогућавају, и да ће ускоро довести и до потпуног гашења куповине као вида набавке публикација, како за фонд националне библиотеке, тако и за размену са иностраним библиотекама.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content