Конкурс за идејно решење за изградњу – проширење постојећег депоа НБС

02.12.2020. у 14:00 h

Народна Библиотека Србије, у сарадњи са Друштвом архитеката Београда, расписује јавни отворени једностепени архитектонски конкурс за идејно решење за изградњу – проширење постојећег депоа Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд, Србија.

Повод за расписивање конкурса је недостатак простора за смештај библиотечке грађе.
Како је недостатак простора за наведене потребе НБС препознат пре више деценија, плански основ за предметну изградњу садржан је у Плану детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића („Службени лист Града Београда”, број 1/06).
Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење за изградњу – проширење постојећег депоа Народне библиотеке Србије, које кореспондира са окружењем и прилагођено је вредностима амбијента.
Изабрана решења представљаће основ за израду пројектне документације за потребе реализације, уређења и изградње.

Почетак конкурсног рока / датум оглашавања – 01.12.2020.
Рок за постављање питања је до 24.12.2020.
Рок за предају радова конкурса је до 19.02.2021.Програм и распис конкурса

Конкурсна документација

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content