НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Каталози Народне библиотеке Србије: од првих пописа фондова до узајамне каталошко-библиографске базе података

Светлана Јанчић, Ана Савић
Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 33976073

Ауторке су, захваљујући великом сопственом искуству и пракси, сагледавајући и вреднујући почетке, развој, континуитет и домете националне библиотеке у области формирања и израде свих врста каталога, сачиниле ову свеобухватну монографију, прегледну, информативну, богату чињеницама и коментарима. Она не само да сведочи о настајању и вишедеценијском развојном путу Народне библиотеке Србије, већ и потврђује да су се примена и унификација каталогизације у целокупном српском библиотекарству одвијале под њеним окриљем.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content