Каталози Народне библиотеке Србије: од првих пописа фондова до узајамне каталошко-библиографске базе података

Савремена библиотека

Светлана Јанчић, Ана Савић
Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 33976073

Ауторке су, захваљујући великом сопственом искуству и пракси, сагледавајући и вреднујући почетке, развој, континуитет и домете националне библиотеке у области формирања и израде свих врста каталога, сачиниле ову свеобухватну монографију, прегледну, информативну, богату чињеницама и коментарима. Она не само да сведочи о настајању и вишедеценијском развојном путу Народне библиотеке Србије, већ и потврђује да су се примена и унификација каталогизације у целокупном српском библиотекарству одвијале под њеним окриљем.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content