Каталог рукописне заоставшине Милоша Црњанског

Специјалне библиографије

Нада Мирков Богдановић

Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 187559692

Према жељи Милоша Црњанског и „у корист српске књижевности“, рукописну заоставштину завештала је Народној библиотеци Србије Видосава Црњански тестаментом који је написан 6. јуна 1978, а проглашен у суду после њене смрти, 22. новембра 1978. Грађа је пописана 12. децембра 1978. године у њиховом стану у Улици маршала Толбухина 81 у Београду од стране судских службеника и стручњака Народне библиотеке Србије, заједно са личном библиотеком, фотографијама, сликама, илустративним материјалом, исечцима из штампе и предметима, да би била и преузета након судског решења јануара 1979. године.

Рукописна грађа је издвојена, инвентарисана и сигнирана под ознаком Р 702 у општем сигнатурном инвентару рукописа. Првобитну класификациону схему сачинила је др Мирјана Поповић Радовић из Народне библиотеке Србије. Она је сву грађу грубо разврстала, сложила у 24 картонске кутије, идентификовала поједине групе докумената и отпочела обраду појединачних рукописа коју је, међутим, потпуно прекинула 1993. године. Комплетан библиографски опис, како је представљен у овом каталогу, окончан је у периоду 2008–2011. под новом сигнатуром (МCR) која означава припадност легату, са нешто измењеном класификационом схемом и по правилима прилагођеним савременој пракси и стандардима за обраду ове врсте библиотечке/архивске грађе.

из Предговора Наде Мирков Богдановић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content