КАКО читати: о стратегијама читања трагова културе

Ризом

приредио Саша Илић

Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 126363148

Феномен читања у овој књизи, баш како је то наглашено у поднаслову, није само ствар науке о књижевности, као што ни књижевност данас, бар када је њена официјелна рецепција у питању, није само ствар бављења уметношћу. Ово померање рецептивног хоризонта преко граница досадашњих схватања, навело нас је да у оквиру културног програма Народне библиотеке Србије покренемо циклус који би се бавио питањем читања данас. Овај избор текстова је производ двогодишњег рада на пажљивом одабиру предавача као и њиховог одговорног приступа теми коју је требало елаборирати. Аутори ових текстова су покушали да нам одговоре на питања шта и како можемо читати. Притом није реч о препорукама за читање, већ о једном новом увиду у читалачке компетенције које су се током последњих двадесетак година битно измениле.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content