Југославија као недовршена држава

Саиздавачка продукција

Зоран Ђинђић

Народна библиотека Србије и Фонд „Др Зоран Ђинђић”, 2010.

COBISS.SR-ID: 173018380

Теоретичар Зоран Ђинђић, наш је савременик. Без намере да потценим све оно вредно што је у пољу друштвених наука написано и објављено у бившој Југославији, Ђинђићеву књигу Југославија као недовршена држава видим као до данас најзначајније дело које смо добили у области политичке и уставне теорије. Овакву оцену заснивам на два увида. Прво, у текстовима сакупљеним у овој књизи први пут су систематској критици изложене тада владајуће теоријско-идеолошке парадигме „социјалистичке мисли о политици” и „социјалистичког конституционализма”. Управо, реч је о књизи о којој је први пут у Југославији на теоријски релевантан начин афирмисана либерална мисао о појединцу, друштву и политици. Друго, Ђинђић не критикује социјалистичку стварност тадашње Југославије са позиција идеалног теоријског модела. Њему је важно да читалац ни у једном тренутку не изгуби из вида како уставна демократија не постоји „као таква”. За нас који преферирамо уставну демократију, а који живимо изван њених граница, овај аранжман постаје теоријски занимљив само у мери у којој је практично релевантан.

Из предговора Ненада Димитријевића

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content