Јован Н. Томић: библиотекар и научник

Теза

Светлана Мирчов

Народна библиотека Србије, Београд 2007.

COBISS.SR-ID: 139912204

Академик Јован Н. Томић (1869–1932) је данас скоро заборављен, иако је његов допринос нашој науци и култури изузетно значајан. Под његовим руководством, дугим скоро две и по деценије, Народна библиотека Србије је достигла ниво који су само наговестили његови претходници Ђура Даничић, Јанко Шафарик, Стојан Новаковић и Милан Ђ. Милићевић. Као историчар Томић је, заснивајући своја истраживања на архивској грађи, објавио бројне студије, превасходно о турском периоду наше повести. И његово интересовање за народно стваралаштво резултирало је вредним студијама, као што је било плодотворно и његово учешће у политичком, јавном и културном животу земље.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content