Јавне библиотеке и службе за младе

Савремена библиотека

Сјузан И. Хигинс

Народна библиотека Србије, 2008.

COBISS.SR-ID: 169884684

У књизи Јавне библиотеке и службе за младе ауторке Сјузан И. Хигинс дат је преглед начела служби јавних библиотека за младе, онако како су се развијале од њихових историјских почетака и тумачења тих начела у светлу савремене праксе. Дате су и стратегије како би се спојиле информационе потребе деце и младих у јавним библиотекама и препоручују се стратегије којима се максимално омогућава приступ службама и изворима. Неке од важнијих тема које се разматрају су: дечја библиотека као друштвена организација, значајна питања и трендови у библиотечким службама за младе, врсте програма за различите узрасте, планирање, израда и процена програма, као и однос између школских и јавних библиотека. Веома интересантна поглавља су „Читање у младости“ и „Библиотекари у службама за младе као чувари мира“, где је читању приписана веома важна улога у правилном развоју деце а библиотекари који раде са децом помажу у њиховој социјализацији. Књига се темељи на принципима библиотечке службе, пракси и професионализму.

Весна Глушчевић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content