IZUM презентација – Употреба дигиталног репозиторијума dCOBISS

Zoom платформа
17. 11. 2021. године

Фотографија: Душан Злоколица, НБС

Данас 17. новембра 2021, наши сарадници из ИЗУМ-а, др Алеш Бошњак, директор ИЗУМ-а, маг. Миран Петек и Брачко Давор одржали су презентацију – Употреба дигиталног репозиторијума dCOBISS у Амфитеатру Народне библиотеке Србије.

~ dCOBISS je апликација у оквиру COBISS система, која пружа могућности развоја репозиторијума за дигиталне садржаје за све библиотеке чланице система COBISS.Net-a.

С обзиром да је реч о новој апликацији, нису довољно промовисане напредније опције обухваћене овим сервисом, који је интегрисан са свим релевантним COBISS модулима, па се у Србији користи углавном за повезивање скенираних насловних страна публикација с одговарајућим библиографским записима.

Свим библиотекама ће бити од користи да стекну увид које све дигиталне компоненте могу да придурже библиографским записима. Посебно, унивезитетским и факултетским библиотекама ће бити од значаја да сагледају нове могућности у процесу смештаја дипломских радова у дигиталној форми, а јавним библиотекама се пружа могућност дигиталне презентације културне баштине или значајних завичајних фондова.

Због мера заштите од ширења заразне болести Covid 19, број физички присутних учесника на овом скупу није био већи од 50.
Презентација се могла пратити онлајн преко платформе ZOOM.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content