ISBD Међународни стандардни библиографски опис (Обједињено издање)

Савремена библиотека


Превод са енглеског: Ана Савић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 229456908

Од 1974. године, када се појавило „прво стандардно издање“ најстаријег ISBD(M) – стандарда за опис монографских публикација, од када је, у наредним деценијама, објављено седам специјализованих ISBD стандарда за поједине врсте грађе, до Првог прелиминарног обједињеног ISBD-a, објављеног 2007. године (код нас преведено и објављено 2009. као интегративни извор), стигло се и до Обједињеног издања, које је сада пред стручном јавношћу.

Следећи промене које су се у новије време десиле у начину објављивања и дистрибуције извора, Обједињено издање бави се каталогизацијом свих врста грађе и његова је сврха да омогући међународну размену података у оквиру библиотечке заједнице и ван ње (музеји, архиви), чиме се постиже интероперабилност у оквиру семантичког веба.

Издвајање подручја 0 Облик садржаја и врста медија, које је раније било у оквиру подручја 1, поједностављени нивои обавезности, детаљно разрађено подручје 5, обиман речник термина, делимично усклађена терминологија ISBD стандарда и FRBR-а неке су од новина које доноси ово издање, намењено превасходно библиотекарима-каталогизаторима.

Објављивањем Обједињеног издања коначно је створен предуслов за почетак израде националног каталошког правилника, неопходног нашој библиотечкој заједници.

Бранка Ристивојевић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content