НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Информациона наука у теорији и пракси

Брајан С. Викери и Алина Викери

Београд: Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 184272396

У десет поглавља Викеријеве књиге Информациона наука у теорији и пракси (о настанку и обиму информационе науке, друштвеном приступу информацијама, ширем контексту преноса информација, односу људи и информација, проналажењу информација, односу семантике и проналажења, посредницима и интерфејсима, информационим системима, њиховој евалуацији и, коначно, о Интернету, свакодневној потрази за информацијама и настанку хибридних информационих сервиса), са много графичких приказа и табела, примера из праксе, представљања и коментара конкретних истраживања, са збирком „додатне грађе о информационој науци“ која је, у ствари, неанотирана библиографија претежно новије грађе непоменуте у главном тексту, са шест додатака практичног карактера, дат је збирни преглед ове дисциплине, истраживачких путева којима су се кретали и проблема које су следили њени актери.

Гордана Љубановић

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content