Информациона наука у теорији и пракси

Савремена библиотека

Брајан С. Викери и Алина Викери

Београд: Народна библиотека Србије, 2011.

COBISS.SR-ID: 184272396

У десет поглавља Викеријеве књиге Информациона наука у теорији и пракси (о настанку и обиму информационе науке, друштвеном приступу информацијама, ширем контексту преноса информација, односу људи и информација, проналажењу информација, односу семантике и проналажења, посредницима и интерфејсима, информационим системима, њиховој евалуацији и, коначно, о Интернету, свакодневној потрази за информацијама и настанку хибридних информационих сервиса), са много графичких приказа и табела, примера из праксе, представљања и коментара конкретних истраживања, са збирком „додатне грађе о информационој науци“ која је, у ствари, неанотирана библиографија претежно новије грађе непоменуте у главном тексту, са шест додатака практичног карактера, дат је збирни преглед ове дисциплине, истраживачких путева којима су се кретали и проблема које су следили њени актери.

Гордана Љубановић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content