Ифлина документа, Смернице. Том 1

Савремена библиотека

Народна библиотека Србије, 2022.

COBISS.SR-ID: 82831625

Народна библиотека Србије направила је избор Ифлиних смерница и објединила их у овој публикацији како би пружила помоћ библиотекарима у усавршавању и проналажењу бољих решења за постојеће или могуће проблеме. Смернице се односе на попуњавање фондова библиотека путем поклона, фондове ретких књига и посебних збирки, заједничко коришћење извора путем међубиблиотечке позајмице, успостављање пројеката дигиталне унификације као и коришћење ресурса путем јавног приступа интернету и пружање услуга особама са искуством живота у бескућништву.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content