Електронски извори и национална каталошка пракса

Теза

Срђан Славнић

Народна библиотека Србије, 2019.

COBISS.SR-ID: 277573132

Циљ монографије Електронски извори и национална каталошка пракса јесте да стручњацима из области библиотекарства олакша врло битно уочавање негативних импликација, начелно исправних решења, донесених у процесу прилагођавања библиотекарства као науке и струке развоју информационо-комуникационе технологије. Такође, фокусирање ове монографије на међусобне везе на први поглед удаљених тема може младим истраживачима пружити добру основу за продубљивање сваке од њих појединачно, али сада са једним заокруженим погледом на целину.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content