Роморанка

Жива прошлост

Ђорђе Марковић-Кодер

Народна библиотека Србије и Дечје новине, 1986.

COBISS.SR-ID: 46607116

„У односу на дјела Ђорђа Марковића Кодера објављена из његових рукописа, Роморанка и по обиму и по умјетничким резултатима изгледа мањи текст. Међутим, у оквиру Коредових Спевова, Роморанка добија у значају и као једини његов текст дефинитивно уобличен, и као подлога и извор за тумачење других текстова. Наиме, Роморанка је снабдјевена Разјасницама, ауторовим тумачењима појединих ријечи, која се често претварају у мале митопоетске приче.”

Душан Иванић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content