Дипломатија и култура

Саиздавачка продукција

Мирослав Перишић
Институт за новију историју Србије и Народна библиотека Србије, 2013.

COBISS.SR-ID: 199375884

Ова књига представља приказ односа између југословенске културе и дипломатије у периоду након Другог светског рата и продора југословенске културе у западноевропске земље у педесетим годинама двадесетог века. За Југославију култура је била најбољи начин да се представи западним земљама са својим вредностима као и да западни културни утицаји дођу у додир са југословенским друштвом. Путем културне размене и значајног присуства јуогословенских уметника у земљама западне Европе, Југославија је виђена као далеко хуманије социјалистичко друштво за разлику од Совјетског савеза. Књига говори о питањима истока и запада и синергији развоја културне сцене у Југославији и односу земаља западног блока према нашем друштву.

Др Мирослав Перишић рођен је 4. децембра 1959. године на Убу. Магистрирао је и докторирао на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за историју. Научни је сарадник у Институту за новију историју Србије и директор Архива Србије. Члан је Одбора за историју Срба у 19. веку Српске академије наука и уметности.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content