ДЕЛО (1955–1992). Библиографија

Специјалне библиографије

Дејан Вукићевић

Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Србије и Матица српска, 2007.

COBISS.SR-ID: 143383308

У раду DELO (1955–1992). Библиографија аналитички су исцрпно обрађени сви чланци једног од најзначајнијих српских књижевних часописа. Библиографија Дела урађена је по ISBD (CR) стандарду. По обухвату грађе је исцрпна јер су обрађени сви чланци укључујући и белешке на корицама, као и белешке с називом Errata. По врсти обухваћених публикација она је библиографија саставних делова. По облику је самостална, према врсти извора примарна (рађена de visu). По хронолошком критеријуму ретроспективна, према територијалном део је корпуса националне библиографије. По начину распореда библиографских јединица је стручна, јер је разврстана по систему Универзалне децималне класификације. По карактеру описа библиографија је анотирана и дескриптивна.

Мр Дејан Вукићевић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content