Дечани у светлу археографских истраживања

Археографска библиотека

Уредник Татјана Суботин-Голубовић
Народна библиотека Србије, 2012.

COBISS.SR-ID: 195882252

Педесет година постојања Археографског одељења Народне библиотеке Србије обележено је организовањем међународног научног скупа посвећеног дечанским рукописима. Скуп под називом „Дечани у светлу археографских истраживања“ одржан је 24. и 25. новембра 2011. године, а његовом успеху допринео је већи број учесника из земље и иностранства. Резултате својих истраживања саопштили су филолози, историчари, историчари уметности и теолози, што указује на садржајно и тематско богатство дечанских рукописа.

Књига представља зборник радова са поменутог скупа.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content