Стручни испит – новембарски рок 2022.

31/08/2022. Народна библиотека Србије расписала је пријавни рок за полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности у новембарском року 2022. године. Пријавни рок траје од 31. августа до 1. октобра 2022. године. Више информација: https://nb.rs/strucni-ispit/

Стручни испит

Полагање стручног испита је законска обавеза за запослене у библиотечко-информационој делатности. Стручни испит се полаже након годину дана…

Стално стручно усавршавање запослених

Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности врши се у складу са програмима чију акредитацију врши Народна библиотека Србије, као поверени посао.

Стручна литература

Стручна литература образовање Из едиције Савремена библиотека Смернице Препоруке и стандарди Изјаве и манифести Архива Из едиције Савремена библиотека Будућност прошлости (ур. Паул Климпел, Елен Ојлер) Предметна класификација. Предметни каталог (Љиљана Брковић)   Смернице Смернице за аудиовизуалну и мултимедијалну грађу у библиотекама и другим институцијама PDF Смернице за библиотечке услуге намењене корисницима Брајевог писма PDF […]

Образовни центар ВБС

Обавезна обука библиотекара за рад у различитим сeгментима система COBISS, условила је и оснивање посебног центра који би се бавио организацијом и спровођењем обуке за рад у систему.

КоБСОН едукација

КоБСОН едукација Обуке, предавања и презентације Ради боље информисаности и максималне искоришћености сервиса, KoBSON велику пажњу посвећује едукацијама, како библиотекара тако и крајних корисника. Приликом претплаћивања новог сервиса, поред пробног периода, KoBSON обавезује издавача да презентује свој сервис, као и да редовно одржава тренинге и едукације корисницима у Србији. Више о томе