Бошко Токин, Теразије

Жива прошлост

Бошко Токин

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1988.

COBISS.SR-ID: 75782156

Још увек је могућно, ипак, представити га као упадљив знак и можда као особен тематски и жанровски новитет, или бар као одблесак оних захтева које је аутор имао којих десетак година раније. Теразије јесу збир на посебан начин организованих података о Београду после Првог светског рата, и премда интерес иде пре свега ономе како су ти подаци организовани, не може им се порећи колорит, чар препознавања – и, коначно, несумњива носталгија коју тај аспект читања дела пружа.»

Светлана Слапшак

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content