Библиотеке Србије: водич

Библиотеке Србије: водич

COBISS.SR-ID: 177576199

УВОДНА РЕЧ

Библиотечки систем Србије је у фази реконструкције. Овај водич може бити користан извор основних података свакоме ко се за тренутно стање тог система занима.

Београд, 2001.
Сретен Угричић, управник Народне библиотеке Србије

Владимир Шекуларац: Функција и структура Водича

I БИБЛИОТЕКЕ И АСОЦИЈАЦИЈЕ

Народна библиотека Србије

Библиотека Матице српске

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић”

Универзитетска библиотека „Никола Тесла”

Универзитетска библиотека у Крагујевцу

Библиотека Српске академије наука и уметности

Библитека Српске патријаршије

Централна библиотека Војске Југославијe

Заједница библиотека Србије

Библиотекарско друштво Србије

Заједница библиотека универзитета у Србији

II НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Адресар

III РЕГИСТРИ

Регистар руководилаца библиотека и асоцијација

Регистар награда које додељују библиотеке и библиотечке асоцијације

Регистар библиотека целина

Регистар библиотека издавача

Регистар периодичних публикација и едиција

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content