Библиотекарски терминолошки речник: енглеско-српски, српско-енглески

Речници

Љиљана Ковачевић, Весна Ињац, Добрила Бегенишић

Народна библиотека Србије, 2004.

COBISS.SR-ID: 116339212

Библиотекарски терминолошки речник покрива широку област библиотекарства и информационих наука. Сачињен је за потребе библиотекара и информационих стручњака, истраживача и студената, као и за кориснике библиотека и библиографских сервиса свих врста. Сврха овога речника је да помогне и унапреди проток информација, омогући размену идеја и знања, и потстакне развој српске библиотекарске терминологије.

Речник укупно садржи 23.325 одредница: енглеско-српски део 11.277, а српско-енглески 12.048. Иза термина на српском језику налази се граматичка лабела, то јест ознака за врсту и род речи. Сваку одредницу прати ознака предметне области. Она именује дисциплину или област знања којима та одредница припада, односно у којима има посебно значење које не мора бити идентично са значењем те речи изван дисциплине. Речник има асиндетичку структуру, то јест све јединице су једнако вредноване; нема упутница, нити су издвојени преферентни облици термина.

Термини су преузимани из различитих извора, пре свега из националних и међународних библиографских стандарда и каталошких правила. Значајан извор су специјални речници и стучне енциклопедије, стручна литература у конвенционалном или електронском облику, чланци у серијским публикацијама и електронске конференције.

Писање енглеских термина усклађено је са британском праксом, осим у области електронске обраде података и интернета где је предност дата, у свету прихваћеној, америчкој ортографији. Српски термини дати су у екавској и ијекавској варијанти у складу са Правописом српског језика.

На крају речника су додаци: попис важнијих извора, структура и ознаке предметних области и скраћенице које су коришћене у приказу података.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content