Библиотека епископа будимског Арсенија Стојковића

Специјалне библиографије

Марија Богдановић, Жарко Војновић

Београд : Народна библиотека Србије ; Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2021.

COBISS.SR-ID: 54677769

Може се рећи да је библиотека  Арсенија Стојковића једна од најстаријих потпуно сачуваних личних монашких библиотека код нас. Библиотека садржи вишеврсну грађу на различитим језицима и писмима, хронолошки широког опсега, због чега је каталошки опис рађен према свим релевантним стандардима. Осим самог садржаја, њена специфичност је повез књига, рађен у бечким књиговезачким радионицама, често  са златотиском на хрпту и корицама, тако да је визуелни утисак комплетне библиотеке заиста импресиван. 
 
Прикупљено с територије бивше Угарске, ово књижно благо сведочи о трајању српског живља на том простору, узајамним везама два народа и материјалној и духовној заоставштини коју је посејао народ отргнут од свога завичаја.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content