НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Библиотека епископа будимског Арсенија Стојковића

Марија Богдановић, Жарко Војновић

Београд : Народна библиотека Србије ; Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2021.

COBISS.SR-ID: 54677769

Може се рећи да је библиотека  Арсенија Стојковића једна од најстаријих потпуно сачуваних личних монашких библиотека код нас. Библиотека садржи вишеврсну грађу на различитим језицима и писмима, хронолошки широког опсега, због чега је каталошки опис рађен према свим релевантним стандардима. Осим самог садржаја, њена специфичност је повез књига, рађен у бечким књиговезачким радионицама, често  са златотиском на хрпту и корицама, тако да је визуелни утисак комплетне библиотеке заиста импресиван. 
 
Прикупљено с територије бивше Угарске, ово књижно благо сведочи о трајању српског живља на том простору, узајамним везама два народа и материјалној и духовној заоставштини коју је посејао народ отргнут од свога завичаја.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content