Библиографија српских речника

Специјалне библиографије

bibliografija recnika

Дејан Вукићевић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 253550348

Библиографија српских речника природни је наставак рада на Библиографији српских енциклопедија и лексикона, која је објављена 2014. године.

Многе чињенице изнесене у претходној потврђене су и у овој библиографији.

Овако комплетиране, ове две библиографије указују на насушну потребу за много већим енциклопедијским и лексикографским проучавањима којима би се неговао, и тако сачувао, српски језик, а језик је један од стубова сваке нације и културе…

Из ауторовог предговора

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content