Библиографија српских и црногорских књига на енглеском језику у колекцијама Конгресне библиотеке 1990–2005

Специјалне библиографије

Мира Незар

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 132870412

Библиографија српских и црногорских књига на енглеском језику у колекцијама Конгресне библиотеке: 1990-2005 пружа увид у колекције Конгресне библиотеке које садрже монографске публикације аутора из Србије и Црне Горе, српских и црногорских аутора у дијаспори (укључујући и бивше југословенске републике), као и аутора српског и црногорског порекла који пишу на енглеском језику. Библиографија садржи 783 библиографске јединице и шест регистара: три регистра наслова, регистре аутора и преводилаца и предметни регистар.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content