Библиографија: приручник за стручни испит

Приручници

Дејан Вукићевић

Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 40918025

Дејан Вукићевић објављује приручник за стручни испит из библиотекарства за предмет Библиографија, иначе један од седам предмета који чине темељ библиотекарске струке. Одлучио се, с једне стране, да приручник буде веома сведен, сажет и једноставан, тј. да пружи минимум информација потребних за почетни рад једног библиотечког радника, а с друге стране да му приближи област библиографије и приволи га да се њоме више бави у будућности.

Поглавља су углавном дата према испитним питањима, којих има 47, и у њима су обрађени основни постулати на којима се заснива библиографија.


„Приликом преузимања обавеза предавача и испитивача из предмета Библиографија у оквиру државног стручног испита за област библиотекарства сусрео сам се са извесним проблемима, углавном када је у питању овај други део обавеза око испитивања кандидата, али и у вези са самим програмом. Наиме, испоставило се да програм, као и испитна питања и литература нису један дужи период мењани, те да су неке теме, као и нека испитна питања застарели, да их треба мењати, а због превазиђености понешто и избацити. Било је веома приметно да кандидати приликом спремања полагања стручног испита махом уче из некаквих скрипата која су врло често произвољна, с погрешним формулацијама, једноставно речено – лоше написана (ако скрипта која су настала под руком неког или неких претходних кандидата, дакле, с врло субјективним и ограниченим прегледом материје, уопште могу бити уџбеник или замена за уџбеник).

Стога сам одлучио да напишем један приручник за полагање стручног испита из Библиографије. Како је стручни испит из библиотекарства прилично сложен и састоји се од седам предмета који се полажу у само неколико дана, одлучио сам да приручник буде, с једне стране, веома сведен, сажет и једноставан, тј. да пружи минимум информација потребних за почетни рад једног библиотечког радника, а с друге стране да му приближи област библиографије и приволи га да се њоме више бави у будућности.”

Дејан Вукићевић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content