НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Библиографија књига о Јеврејима и јеврејству штампаних у Србији од 1837. до 2017. године

Албахари Биљана
Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 39283721

Превасходни циљ ове библиографије од 1.113 библиографских јединица био је да представи корпус књига о Јеврејима и јеврејству насталих на територији данашње Србије. Стога се ауторка руководила према унапред утврђеним критеријумима. Први од њих је тематски – трагало се за књигама које се, на различите начине и у различитој мери, дотичу теме Јевреја и јеврејства. Други критеријум је територијални – обрађене су публикације које су настале на територији државе Србије. Трећи је временски – окупљене су књиге које су објављене од 1837. године до 2017.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content