Библиографија књига о Јеврејима и јеврејству штампаних у Србији од 1837. до 2017. године

Специјалне библиографије

Библиографија књига о Јеврејима...

Албахари Биљана

Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 39283721

Превасходни циљ ове библиографије од 1.113 библиографских јединица био је да представи корпус књига о Јеврејима и јеврејству насталих на територији данашње Србије. Стога се ауторка руководила према унапред утврђеним критеријумима. Први од њих је тематски – трагало се за књигама које се, на различите начине и у различитој мери, дотичу теме Јевреја и јеврејства. Други критеријум је територијални – обрађене су публикације које су настале на територији државе Србије. Трећи је временски – окупљене су књиге које су објављене од 1837. године до 2017.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content