Библиографија француских дела преведених у Србији и Црној Гори од 1987. до 2003. године

Специјалне библиографије

Bibliographie des ouvrages français traduits en Serbie et Monténégro de 1987 à 2003

Приредила Весна Ињац

Народна библиотека Србије : Француски културни центар 2004.

COBISS.SR-ID: 116158220

Циљ ове Библиографије јесте одржање континуитета у систематском праћењу превода са француског језика у нашој земљи. Њена сврха је да се домаћим и иностраним стручњацима за француски језик и културу, књижевницима, професорима, студентима, преводиоцима, издавачима, библиотекарима и истраживачима понуди на увид библиографска грађа о делима преведеним са француског језика у Србији и Црној Гори у периоду од 1987. до 2003. године. Наравно, она свакако представља и потврду поштовања традиције добрих односа између Француске и Србије и Црне Горе, као и доказ систематског истраживања и континуитета у унапређењу француско-српске културне сарадње.

Грађа за ову специјалну библиографију прикупљена је из електронског каталога Народне библиотеке Србије. Библиографија обухвата монографске публикације, односно књиге преведене са француског језика и објављене у Србији и Црној Гори у периоду од 1987. до 2003. године, а које Народна библиотека Србије поседује у својим фондовима. Библиографија има укупно 1.660 библиографских јединица. Јединице су сређене абецедно, по презименима аутора француских дела. Библиографија поседује следеће регистре: Регистре наслова (на српском и на француском), Регистар аутора, Регистар преводилаца и Предметни регистар (на српском и на француском).

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content