Балканско полуострво

Остала издања

Јован Цвијић

Народна библиотека Србије, 2012.

COBISS.SR-ID: 195846412

Стотињак година по објављивању француског оригинала и нешто мање од објављивања првог српског издања, Народна библиотека Србије објављује култну књигу Балканско полуострво Јована Цвијића, првокласну антропогеографску студију, која, по речима проф. Батаковића, друштвену, односно људску географију неосетно уводи у политичку географију, и у којој Цвијић обрађује све значајније видове међуодноса географске средине са духовном и материјалном културом на Балкану.

Књига је објављена као прва у едицији која носи назив Дела, чиме се указује на то да се ради о капиталним остварењима. Едицију чине поновљена издања о Србији и Србима, из пера домаћих и страних аутора.

Уз то, ове књиге су обогаћене новим пропратним студијама наших еминентних стручњака из датих области, што овим делима, која су већ сама по себи од изузетног значаја, обезбеђује додатну перспективу и вредност.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content