88. Светски библиотечки и информациони конгрес IFLA-e: Let’s work together, let’s library

Центар Ахој у Ротердаму, Холандија

Светски библиотечки и информациони конгрес IFLA-e одржан је у Конгресном центру Ахој у Ротердаму, у Холандији, од 21. до 25. августа 2023. године. Конгресу је присуствовало преко 3000 делегата из 150 земаља света.

Беба Станковић, Сектор за зједничке програме, међународна сарадња, Народне библиотеке Србије, присуствовала је Конгресу у својству чланице Сталног одбора Секције за менаџмент и маркетинг (Management and Marketing Section Standing Committee Member) и на конгресу IFLA-е представила је постер Народне библиотеке Србије: Solar Panels as a Clean Source of Energy. Ивана Тодоровић, Одељење за матичне послове, образовање, истраживање и развој библиотечко-информационог система НБС, на Конгресу је учествовала у својству чланице Сталног одбора Секције за континуирани професионални развој и учење на радном месту (Continuing Professional Development and Workplace Learning Section Standing Committee Member). Ивана је део Радне групе за развој смерница за ССУ.

Разноврстан програм[1] обухватио је презентације, радионице и састанке који су се бавили различитим аспектима библиотекарства, а тема којој је ове године посвећена највећа пажња, јесте примена Вештачке интелигенције (AI), њено место и улога у библиотекарству, као и могуће користи али и негативни аспекти које треба сагледати у правом светлу.  

Присуство на овогодишњем ИФЛА конгресу било од вишеструког значаја за Народну библиотеку Србије и, поред представљеног пројекта преко постера, омогућило је активно учешће у раду секција, размену искуства са колегама о питањима која су од заједничког интереса за све библиотеке, без обзира на то у ком делу света се налазе.

[1] Програм Светског библиотечког и информационог конгреса IFLA-e 2023 (IFLA WLIC 2023) доступан је на линку: https://iflawlic2023.abstractserver.com/program/#/program/3/horizontal

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content