23. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ И АУТОРСКИХ ПРАВА

22.04.2020. у 23:00 h

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ У СВЕТЛУ КЊИГЕ И АУТОРСКИХ ПРАВА 2019/2020.

Године 2019/2020. биле су, између осталог, у знаку припреме, усвајања и имплементације новог правилника о коришћењу грађе и услуга Народне библиотеке Србије, као и припреме, усвајања и имплементације образаца за подношење захтева за коришћење грађе и услуга Народне библиотеке Србије, са посебним нагласком на област ауторских права.


Године 2019/2020. обележене су и координацијом Народне библиотеке Србије са Националним центром EIFL-а (Electronic Information for Libraries) и њеним активним чланством у радној групи EIFL-а за интелектуалну својину, као и активним чланством у радној групи CENL-а за интелектуалну својину.


Током 2019/2020. стручњаци Народне библиотеке Србије били су део Радне групе за отворене податке Републике Србије.


Залагањем стручњака Народне библиотеке Србије, Република Србија усвојила је Споразум из Маракеша, којим се обезбеђује несметана међународна размена грађе за особе са потешкоћама у читању.


Сарађивало се са адвокатским канцеларијама које се баве ауторским правима као консултантима у организацији библиотечкo-информационих послова.


Организован је семинар за обуку библиотекара у области ауторских права.


Размењивана су искуства са мрежом библиотека Србије у области ауторских права.


Припремљен је темат у области ауторских права за периодичну публикацију Гласник Народне библиотеке Србије за 2020.


У оквиру едиције „Савремена библиотека”, Народна библиотека Србије објавила је књигу Будућност прошлости, која се бави документовањем културног наслеђа и начинима умрежавања у различитим установама културе, као и правним основом за његову дигитализацију, приступ и дуготрајно дигитално архивирање, са посебним акцентом на слободном приступу дигиталним садржајима, као императиву демократског друштва. Електронска верзија књиге је доступна на сајту Народне библиотеке Србије: Будућност прошлости.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content