Заједница библиотека

У циљу унапређења библиотекарства у Србији, подстицања и организовања сарадње и размене искустава међу библиотекама, Заједница је на седници Извршног одбора од 30. јануара 1970. године, донела одлуку о издавању информативно-документационог билтена под називом Заједница библиотека. Овај билтен свеобухватно указује на рад Заједнице и представља исцрпну документацију која ће послужити као основа за проучавање библиотечке делатности у Србији. Гласило је излазило од 1970. до 1976. године, претежно редовно, а затим је због недостатка финансијских средстава, направљена пауза у излажењу до 1979. године. Након тог периода наставило се редовно објављивање гласила до 1988. године када је из истих разлога направљена двогодишња пауза. Како се материјална ситуација није променила, у периоду од 1989. године часопис је излазио повремено, у зависности од материјалних могућности. Последњи број часописа изашао је у виду двоброја 1996. године.

Часопис Заједница библиотека, уз Библиотекар, представља прворазредни извор за истраживање развоја домаћег библиотекарства. Садржи податке о томе како је професија организовала област која јој је поверена, колико је држала корак са светским трендовима у библиотекарству, колико се изборила за препознавање улоге библиотека у развоју друштва.

У периоду 1983–1997. изашло је 9 свезака (од тога 3 четвороброја: за 1985, 1986. и 1987; и 3 двоброја: за 1993/94, 1995/96 и 1997). Часопис је излазио нередовно (број за 1988/89 (годиште 16) штампан је 1991; после паузе од 1990–1992, двоброј за 1993/94 (годиште 17) штампан је 1995; следећа свеска – двоброј за 1995/96 носи ознаку годишта 19 (!), а последња свеска (годиште 20) изашла је за 1997).

Као гласило Заједнице матичних библиотека Србије (ЗМБС), часопис је у бројевима од 1983. до 1988/89, тј. до промене назива асоцијације (1992. г. ЗМБС је трансформисана у Заједницу библиотека Србије) имао поднаслов: Информативни орган Заједнице матичних библиотека Србије.

Издавачки концепт и након 1992. остаје исти: часопис објављује материјале са стручних скупова које је организовала Заједница, документа везана за рад Заједнице и њених тела, стручне радове, законске и подзаконске прописе из библиотекарства.

Главни и одговорни уредници били су: Владимир Јокановић (1983–1986) и Мирослав Чомић (1987–1988/89); од двоброја за 1993/94. наводе се само уредници: Добривоје Младеновић (1993/94) и Владимир Шекуларац (1995/96. и 1997).

Чланови редакције били су: Владимир Јокановић (1983–1988/89), Миленко Радовић (1983), Никола Цветковић (1983), Милица Катић (1984–1987), Мирослав Чомић (1984–1988/89), Жељко Вучковић (1988/89–1993/94), Добривоје Младеновић (1993/94), Бранислава Поповић (1993/94), Драган Којић (1997), Србислав Миленковић (1997), Мила Стефановић (1997), Владимир Шекуларац (1997). Подаци за 1995/96. нису наведени. Секретари редакције (подаци постоје од 1987): Лепосава Чукић (1987–1988/89) и Милица Савић (1993/94–1997).

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content